PANASONIC-P7115R

PANASONIC-P7115R

แบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC-P7115R แบบเติมน้ำกลั่น

แบตเตอรี่รถยนต์ PANASONIC-P7115R แบบเติมน้ำกลั่น

แอมป์ :
-
จำนวนแผ่น/ช่อง :
-
CCA(-180C) :
รับประกัน :
1 ปี
ขนาดของ แบตเตอรี :
สำหรับเครื่องยนต์ :
-
สำหรับ รถยนต์ :
ราคา แบตเตอรี่:
2,000.00 บาท (ราคานี้รวมหักแบตเตอรี่เก่าด้วยแล้ว)